لطفا صبر کنید...

درباره ما

درباره سپابتن بیشتر بدانید

شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد. این سازمان قصد دارد که در آینده ای نه چندان دور فعالیت خود را در سطح کشور همه گیر کرده و سپا بتن تبدیل به یک برند معروف در زمینه تولید بتن های آماده و قطعات بتنی و سایر محصولات پر طرفدار نماید. شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد. این سازمان قصد دارد که در آینده ای نه چندان دور فعالیت خود را در سطح کشور همه گیر کرده و سپا بتن تبدیل به یک برند معروف در زمینه تولید بتن های آماده و قطعات بتنی و سایر محصولات پر طرفدار نماید. شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد. این سازمان قصد دارد که در آینده ای نه چندان دور فعالیت خود را در سطح کشور همه گیر کرده و سپا بتن تبدیل به یک برند معروف در زمینه تولید بتن های آماده و قطعات بتنی و سایر محصولات پر طرفدار نماید. شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد.

ما که هستیم!

شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد.

چه کاری می کنیم

شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد.

هدف خدمات

شرکت سپابتن از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولیدد بتن های آماده با هدف ارائه محصولی با کیفیت برتر در سطح استان آغاز کرد.

اعضای اصلی سازمان

رهبران اصلی سپا بتن که به همکاری مثال زدنی سپا بتن را به لطف الهی به نقطه کنونی رسانده اند