لطفا صبر کنید...

توضیحات:

این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد

این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد

نام پروژه فرودگاه ارومیه
مدیر پروژه سپابتن ارومیه
ایجاد شده شهریور ۱۳۹۵

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید