لطفا صبر کنید...

نام پروژه فرودگاه ارومیه
مدیر پروژه سپابتن ارومیه
ایجاد شده سال ۹۶ – ۹۷