لطفا صبر کنید...

مسجد اعظم ارومیه

نام پروژه  محوطه سه گنبد
مدیر پروژه سپابتن ارومیه
ایجاد شده شهریور ۱۳۹۵