لطفا صبر کنید...

پایانه مسافربری ارومیه


توضیحات:

این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد

این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد این پروژه توسط کارخانه سپابتن در سال ۱۳۹۴ کلید خورد

نام پروژه ترمینال اتوبوس رانی آذربایجان غربی
مدیر پروژه سپابتن ارومیه
ایجاد شده شهریور ۱۳۹۵

ارسال دیدگاه

ایمیل خود را وارد کنید